smoke-detector

Същност на системите за пожароизвестяване

Цялостно изграждане на пожароизвестителни инсталации за вашия обект.

cog

Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване

Монтаж и инсталиране на пожароизвестителни системи, отговарящи на вашите нужди.

alarm

Различни видове системи за пожароизвестяване

Изграждане на конвенционални и адресируеми пожарогасителни инсталации.

fire-alarm

Оборудване за пожароизвестяване на водещи марки

Сътрудничим си с утвърдени производители на оборудване за пожароизвестяване.

Какво представляват системите за пожароизвестяване?

Осигурете 100% защита на обекта си от пожари с пожароизвестителните инсталации на VAC Security.

Системите за пожароизвестяване включват набор от компоненти, които имат за цел да идентифицират наличието на пожар в сградата и да задействат известителна система за евакуация. По този начин всички, намиращи се в сградата, биват уведомени навременно и могат да напуснат обекта невредими.

Пожароизвестителните инсталации, в зависимост от начина, по който са проектирани и набора от компоеннти за безопасност, включен в системата, могат да задействат различни сигнали за евакуация. Такива могат да бъдат алармени системи , вентилационни и гасителни системи, евакуационно осветление, подаване на сигнал до отговорните служители и други.

Осъществяваме монтаж на пожароизвестителни инсталации, съобразно индивидуалните ви нужди.

Проектиране и изграждане на системи за пожароизвестяване

VAC Security ви гарантира обслужване и поддръжка на системи за пожароизвестяване на високо професионално ниво.

Изграждането на пожароизвестителни инсталации, като всеки друг тип процес, свързан с инсталирането на системи за сигурност, може да варира по отношение на обем и сложност. Тук водещи са фактори като големина на обекта, в който ще се изгражда системата, типа известяване и ред други функционалности.

Различните видове системи за пожароизвестяване се проектират съобразно целите на клиента, след което се избират най-правилните компоненти и се стартира процесът по изграждането ѝ.

Ние ще вземем предвид особеностите на вашия индивидуален проект и ще ви консултираме за правилния подбор на компоненти и функционалности, от които да се възползвате.

Видове системи за пожароизвестяване

Типове пожароизвестителни системи, които проектираме и изграждаме, са конвенционални и адресируеми и са приложими в различни по големина обекти.

Конвенционални пожароизвестителни системи

Предлагат идеалното решение за защита от пожари при по-малки сгради. От функционална гледна точка, те са по-ограничени от адресируемите, тъй като идентифицират наличието на пожар, но не го локализират.

При тях датчиците и ръчните пожароизвестители са свързани с панел последователно, като накрая се интегрира краен елемент. Всяка линия, която е част от системата, е отделна пожароизвестителна зона. При задействане на детектора и/или ръчното му активиране панелът идентифицира пожар в определена зона (обикновено на всеки етаж от сградата), но точната му локация следва да се установи след проверка на място.

Този тип системи за пожароизвестяване са надеждни, свързани са с ниски инвестиционни и експлоатационни разходи.

Адресируеми пожароизвестителни системи

Съществено предимство на адресируемите системи за пожароизвестяване е, че те могат да идентифицират пожара с точната му локация, благодарение на уникалния номер на всяко едно от устройствата в системата.

Този тип инсталации са по-скъпи от конвенционалните, но това е обусловено от множеството им предимства. Прецизното и бързо идентифициране на пожара предполага по-бърза и адекватна реакция от страна на отговорните лица. Системата осигурява непрекъснато наблюдение. Пожароизвестителните инсталации от този тип са гъвкави и функционални.

Автоматизираният процес минимизира появата на фалшиви алармени сигнали, а надеждността на системата е гарантирана.

Оборудване за пожароизвестяване

VAC Security предоставя цялостно оборудване за пожароизвестяване и/или допълнителни аксесоари за изграждане на система, изцяло съобразена с вашите изисквания за безопасност.

Сред набора от компоненти, необхгодими за изграждането и инсталирането на надеждна пожароизвестителна система, се включват:

  • Пожарогасителни контролни панели;
  • Датчици за пожароизвестяване, наричани още детектори за пожар, те са налични в няколко разновидности – оптично димни, топлинни (максимални, диференциални, лъчви, пламъчни и/или комбинирани). Тяхната задача е да подадат сигнал към пожароизвестителния панел;
  • Ръчни пожароизвестители – приложими при конвенционалните пожароизвестителни системи;
  • Сирени за пожароизвестяване;
  • Други компоненти и аксесоари, които са част от известителната система и се управляват от панела;
  • Структурно окабеляване за пожароизвестителните системи – осигурява комуникацията между отделните елементи, следва да е пожароустойчиво;
  • Акумулаторни батерии и/или устройства, които осигуряват функционирането на системата, в случай на липса на електричество в сградата.

Имаш нужда от допълнително съдействие и/или получаване на индивидуална оферта за изграждане на система за пожароизвестяване?

ПОИСКАЙ ОФЕРТА
ПОИСКАЙ ОФЕРТА