usb-c-cable

Същност на структурното окабеляване

Осъществяваме цялостно структурно окабеляване за нуждите на съвременните домакинства и индустрии.

ВИЖ ПОВЕЧЕ
cog

Проектиране и изпълнение на структурното окабеляване

Проектираме и изграждаме системи за структурно окабеляване, ръководейки се от индивидуалните нужди на клиента.

ВИЖ ПОВЕЧЕ
wiring

Предимства на структурното окабеляване

С нас се възползвате от всички предимства на структурните кабелни системи, приложими в широк спектър от сгради.

ВИЖ ПОВЕЧЕ
easy-installation

Стандарти за структурни кабелни системи

Следваме утвърдените стандарти за структурно окабеляване в жилища, бизнес сгради, офиси и центрове за съхранение на данни.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Какво представляват структурното окабеляване?

Възползвайте се от професионално проектиране и изграждане на структурни кабелни системи.

Услугата структурно окабеляване се прилага в жилищни, административни и индустриални обекти. Тя идва в отговор на търсенето на потребителите и за модернизация на цифровата структура. По отношение на бизнеса, структурното окабеляване е средство за повишаване на ефективността на бизнес процесите  и осигуряване на рентабилност.

Структурните кабелни системи са незаменима основа за изграждане на информационна инфраструктура, необходима на всяко предприятие и/или организация днес.

По същността си тя е цялостна система от кабели и свързан с тях хардуер за осигуряване на ефективна телекомуникационна структура. Структурните кабелни системи обслужват широк спектър от процеси, приложения, компютри, телефони и много други.

VAC Security предлага съвременни решения за структурно окабеляване за скрит и/или открит монтаж. Изграждаме кабелни трасета със скари и различни профили (метални и пластмасови). Предлагаме затворени и/или отворени комуникационни шкафове, както и всички видове допълващи аксесоари – вентилатори, контакти, ключове и други.

Етапи при проектиране и изпълнение на структурни кабелни системи

Изграждаме структурни кабелни системи, съобразно характеристиките на вашата сграда, обект и други.

Структурните кабелни системи се различават сами по себе си. Детайлна информация за типа структурно окабеляване може да бъде дадена след разговор с клиента и осъществяване на преглед на сградата и/или типа обект, който ще се окабелява. Сред основните дейности по структурно окабеляване се нареждат:

 • Определяне на стандарт за структурно окабеляване;
 • Проектиране, съгласно спецификите на сградата/обекта;
 • Изграждане на кабелни линии (трасета);
 • Доставка на софтуерни и хардуерни продукти;
 • Инсталиране и разпределение на шкафове и изводи;
 • Монтаж на крайни точки (контакти, панели, ключове, розетки и т.н.);
 • Тестване и сертифиициране на изградената система;
 • Обучение за експлоатация на системата от използващите я.

Качественото структурно окабеляване от VAC Security ви гарантира сигурна и дългогодишна експлоатация.

Предимства на структурните кабелни системи

С VAC Security се възползвате от всички предимства на структурните кабелни системи.

Сред основните предимства на структурните кабелни системи, инсталирани от VAC Security, се нареждат:

 • Използването на стандартни компоненти и оборудване, осигуряващи съвместимост;
 • Гъвкавост по отношение на различно оборудване, свързано към системата;
 • Оправдаване на инвестиционните разходи с дългия и надежден експлоатационен период на структурната кабелна система;
 • Използване на няколко мрежови протокола;
 • Изгражданото структурно окабеляване е съвместимо с технологиите и доставчиците на оборудване;
 • Изгражданите структурни кабелни системи се администрират от минимален персонал;
 • Осигуряват сигурен пренос на данни за ефективната работа и оптимизиране на бизнес процесите ви;
 • Вече изградените структурни кабелни системи са лесни за изменение и/или допълване на последващ етап.

Доверете се на надежден партньор за професионалното структурно окабеляване на сгради и обекти с различно предназначение.

Стандарти за структурни кабелни системи

Проектиране и изграждане на структурно окабеляване по всички стандарти за структурни кабелни системи.

Предлаганата от VAC Security услуга за структурно окабеляване се придържа към установените стандарти, които са различни според типа обект, за който се прилагат – бизнес сгради, офиси, жилища, центрове за съхранение на данни и други.

Стандарт EIA/TIA 568A

Стандарт за окабеляване на публични, търговски и телекомуникационни сгради.

Стандарт ISO / IEC 11801

Това е международно приложимият ISO стандарт за изграждане и експлоатация на структурни кабелни системи.

Стандарт CENELEC EN 50173

Изграждаме и тестваме нашите структурни кабелни системи и по европейския стандарт за кабелни системи.

Имаш нужда от допълнително съдействие и/или получаване на индивидуална оферта за структурно окабеляване?

ПОИСКАЙ ОФЕРТА
ПОИСКАЙ ОФЕРТА